Pro firmy

Pro firmy připravuji vzdělávací a rozvojové akce na míru. Zásadní je vědět, co a proč pro svůj tým potřebujete. Tímto procesem vás mohu provést. A na základně "proč a co" již designuji kurz na míru vašim potřebám.

Jak pracuji s týmy?

Rozvíjím týmy zážitkem. Účastníci mých kurzů se učí skrze vlastní prožitek a jeho reflexi. Učím lidi vnímat, reflektovat a přenášet zkušenost do praxe. K práci s týmy využívám nejrůznější metody, které vedou ke stanovenému cíli - týmové koučování, učení prožitkem, aplikovanou improvizaci.

Facilituji setkání týmů. Usnadňuji jím projít procesem, nalézt shodu, ujasnit si, co je důležité, co je potřeba.

Rozvíjím dovednosti členů týmu. Prezentační a komunikační dovednosti, práce se emocemi, schopnost adaptace, zpětná vazba, kreativita atd.

S čím se na mě nejčastěji týmy obrací?

  • chceme se lépe poznat a něco silného spolu zažít (máme nového kolegu, šéfa, nepotkáváme se často)
  • chceme lépe komunikovat (podpořit otevřenou komunikaci, dávání a poskytování zpětné vazby, umět řešit konflikty a pracovat s emocemi)
  • chceme vyčistit vztahy a mít se spolu zase dobře
  • chceme podpořit kreativitu a schopnost inovovat v týmu
  • chceme vyladit spolupráci v týmu a vzájemné porozumění
  • chceme zmapovat naše silné a slabé stránky a objevit, co rozvjíet
  • chceme se zasmát, uvolnit, dostat do práce a života radost a hravost
  • chceme podpořit naše interaktivní a růstové myšlení
  • chceme umět pracovat lépe se změnami
  • chceme se na něčem dohodnout - provést procesem (facilitace setkání)