Pro učitele a lektory

Můj přístup ke vzdělávání dospělých

Učitel již dávno není zdrojem informací. Je průvodcem na cestě poznání.


Poskytuji podporu vysokoškolským vyučujícím a lektorům kurzů pro dospělé v jejich profesním růstu. Pravuji pro učitele, kteří chtějí zažívat užitek ze své práce, a pro lektory, kteří chtějí stavět své kurzy na prožitku.


Jsem přesvědčena, že při výuce můžeme dělat cokoli, jen musíme vědět dobře proč, a jaký to má skutečný dopad na studenty, posluchače. Podstatné je neustrnout ve stereotypu a zkoušet, stavět na tom, co funguje, a zároveň hledat nové cesty, kudy by to mohlo jít dál. Méně vy/poučovat, více provázet vzděláváním a poznáním. Učit přemýšlet, objevovat a propojovat. Učit aktivitou, přemýšlením, činností. Předkládat otázky, výzvy k řešení. Učit teorii skrze praxi.


Jsem přesvědčena, že je podstatné rozvíjet své přemýšlení o tom, jak postavit dobrý kurz. Učit se od ostatních, sdílet a čerpat inspiraci. Stavět své kurzy na skutečném prožitku, který vede k hlubšímu pochopení a uvědomění. Důležité je naučit se řemeslo a přemýšlet o tom, co a proč dělám, proč to funguje nebo nefunguje. Učit se nové věci, techniky, metody, Nebát se zkoušet nové věci. Učit se, jak učit v on-line prostředí, umět to využít naplno. To všechno proto, aby žádný váš kurz nebyl ztrátou času ani pro vaše účastníky, ani pro vás.

 

Pokud byste měli zájem o individuální práci či o uspořádání kurzu pro skupinu vysokoškolských vyučujících či lektorů, kontaktujte mně prosím na simona.travnickova@gmail.com

Učení prožitkem

Pod Prázdninovou školou Lipnice, z. s., vedu skupiny Certifikovaného výcviku v zážitkové pedagogice. Jedná se 5 víkendů, v průběhu nichž získáte kompletní metodiku učení prožitkem postavenou na 40 letech zkušeností leadera v oblasti rozvoje zážitkem v České republice. Zároveň vedu víkendový metodický kurz Herní víkend, jehož cílem je zažít na vlastní kůži dobře připravené a reflektované hry, které je možné využívat při stavbě vzdělávacích a výchovných programů využívajících metod zážitkové pedagogiky.

V oblasti učení prožitkem poskytuji i individuální konzultace ohledně stavby vašich hodin, kurzů, projektů atd.

Individuální práce s učiteli na vysoké škole

Jsem průvodcem pro vysokoškolské učitele, začínající učitele i doktorandy na cestě za výukou, která má hodnotu, smysl a užitek. Mým cílem je, aby oni sami zažívali radost ze své práce a dokázali inspirovat studenty k učení. Sama jsem několik let učila na různých vysokých školách. Když jsem začínala, byla jsem jako čerstvá doktorandka vržena do povinnosti učit bez jakékoli teoretické nebo praktické přípravy. Já jsem měla to štěstí, že jsem se vzdělávání dospělých věnovala v Prázdninové škole Lipnice, která je u nás leaderem v oblasti učení prožitkem. Díky tomu jsem snadno hledala cesty k partnerskému přístupu ve výuce, k podpoře radosti ze vzdělání, k interaktivním hodinám založeným na vlastním prožitku a zkušenosti, k podpoře sebereflexe studentů. Podstatné je pro mě zažehnout ve studentovi pozitivní motivaci ke studium a svým přístupem mu umožnit plné převzetí odpovědnosti za vlastní vzdělání. Mám základním cílem je dokázat studenty inspirovat k touze se celoživotně rozvíjet.

V současné době je nezbytné i umět hledat nové cesty, nebát se technologií a umět je využívat ku prospěchu vzdělávání. Distanční výuka je výzvou pro všechny. A tak můžeme v těchto čase na sobě zažívat to, co chceme po našich studentech - vstupovat do zóny učení, vystavovat se nejistotě, procházet ostrými zkouškami, přijímat svoje chyby a nepřestávat se učit.

Jak pracuji při individuálním setkávání?

Supervize

Cílem supervize je podpora vyučujícího v jeho odborných kompetencích a práci se studenty. Při supervizi se účastním hodiny veden vyučujícím jako pozorovatel. Na následné schůzce s vyučujícím se společně zaměřujeme na to, co se daří a v čem chce vyučující podpořit a rozvíjet se v oblastech přípravy hodiny, kurzu jako celku, práci se skupinou atd.

Konzultace, mentorink

Při konzultaci obsahu předmětu, programu jednotlivých hodin a zadání konkrétních aktivit pracujeme s vyučujícím nad jeho již připravenými plány. Při konzultaci, mentorinku využívám koučovací přístup. V mentorské roli nabízím svůj názor, zkušenost či znalost. Užitečné je pro vyučující často přímo společné tvoření a sestavování obsahu předmětu, jeho navazování na profil absolventa oboru nebo školy, tvorba témat, cílů a obsahu předmětu, dramaturgie a scénář celého kurzu i jednotlivých hodin, vymýšlení nových aktivit.

Koučování

Při koučování provázím vyučujícího procesem, při němž zpracovává svoje téma týkající se výuky a s cílem dosáhnout požadované změny v této oblasti. V roli kouče jsem oporou, ptám se, nedávám rady, náhledy, doporučení. Provázím procesem změny, usnadňuji proces hledání cesty, pomáhám hledat zdroje a inspiraci uvnitř koučovaného a pomáhám odstranit bariéry, které stojí v cestě osobnímu rozvoji a spokojenému životu v osobní i pracovní rovině.

Pro skupiny vysokoškolských učitelů

Připravuji kurzy na míru dle zadání od zadavatele pro potřeby konkrétní skupiny učitelů. V současné době se věnuji hodně práci v on-line prostředí - jak dělat on-line kurzy, jak učit a zkoušet distančně, jak využívat on-line nástroje pro efektivní výuku atd.

Pokud byste měli zájem o kurz (naživo či on-line) zájem, neváhejte mě kontaktovat.

Metodický workshop

Učení z vlastní zkušenosti je pro praxi nejužitečnější.

Pro skupinu vyučujících či lektorů, kteří se chtějí rozvíjet, pořádám workshopy na vybraná témata (témata, která řešíme nejčastěji, naleznete níže). Workshop je vždy velmi praktický a pracuje s konkrétním zadáním od vyučujících. Může být připraven jak pro začínající učitele, tj. doktorandy, tak pro vyučující léta prověřené praxí.

Účastníci workshopu jsou hodně v akci - zkouší vše na sobě, staví se do role vyučujících a studentů a testují, co a jak funguje a co ne. Potřebnou základní teorii aplikujeme rovnou do praxe. Společně tvoříme a zkoušíme aktivity, tvoříme plán hodin a ty potom společně rozebíráme a připomínkujeme. Využíváme know-how jednotlivých vyučujících, jejich zkušenosti, co se osvědčuje (best practices). Těžíme ze sdílení toho, co se daří a co nedaří.

On-line workshop k distančnímu vzdělávání

Kde zahlédneme možnosti, tam se rozvíjí i kreativita.

Na on-line workshopech se zaměřujeme na distanční vzdělávání. Vyučující si přímo na sobě zkouší, jak distanční vzdělávání působí, jaké různé technické vychytávky je možné používat, jak to působí na studenty.

V obecné rovině se věnujeme se zejména rozdílu v uvažování o vedení a přípravě distančního a prezenčního vzdělávání, o rolích vyučujícího, o potřebách studentů, o změně vnímání obsahu studia, systému převrácené třídy.

V konkrétní rovině pak řešíme nejčastěji jak podpořit interaktivitu v hodině, jak se vypořádat s distančním zkoušením, jak maximálně využít aplikaci zoom na vzdělávání, jaké jsou další užitečné nástroje na distanční vzdělávání dospělých atd.

Facilitace setkání katedry

Užitečné je umět sdílet a kolegy a učit se navzájem.

Často se setkávám s tím, že jednotliví učitelé mezi sebou na katedře nesdílí obsahy a zaměření svých seminářů, své výukové metody, materiály a způsoby práce se studenty. Setkávám se s tím, že předměty nemají jednotnou koncepci (nebo mají, ale pouze na papíře) a že vzdělávací cíle a obsahy zkoušky u jednoho předmětu jsou při jeho výuce různými vyučujícími velmi rozdílné. Velmi se liší i úroveň a hloubka požadované znalosti a dovednosti u zápočtů a zkoušek. To přispívá k nejistotě studentů při studiu, jejich demotivaci při přípravě na zkoušky a pocitu nespravedlnosti při srovnávání úrovně znalostí a dovedností požadovaných při zkoušce.

Za běžného provozu fakulty je náročné věnovat řešení zmíněných otázek dostatečný čas a prostor. Na setkání vytváříme záměrně společně prostor pro hledání odpovědí na položené otázky, pro tvoření, sjednocení náhledů a názorů na koncepci výuky a dohody o následných krocích.

Co účastníky nejčastěji zajímá?

tvorba obsahu předmětu, hodiny, témat, cílů, tvorba obsahu hodiny, konkrétní metody a aktivity

Jak stanovit cíle předmětu, aby zapadl do profilu absolventa (oboru, fakulty)? 
Jak překlopím abstraktní cíle předmětu a hodiny do konkrétní zajímavé aktivity? 
Jaké metody výuky mohu použít a jak to konkrétně vypadá?
Jak navázat v semináři na přednášku, aniž bych to znovu odpřednášel/a?
Jak navazovat výuku na reálný život, aby to nebylo jen povídání o tom, co se mi kdy v praxi stalo, ale mělo to pro studenty reálný dopad?
Jaké jsou jiné metody výuky kromě přednášky? Jak je účinně používat?
Jak zavést PBL (problem based learning – specifická metoda učení založená na řešení příkladů z praxe)?

interaktivita přednášky/semináře

Jak stanovit cíle předmětu, aby zapadl do profilu absolventa (oboru, fakulty)? 
Jak překlopím abstraktní cíle předmětu a hodiny do konkrétní zajímavé aktivity? 
Jaké metody výuky mohu použít a jak to konkrétně vypadá?
Jak navázat v semináři na přednášku, aniž bych to znovu odpřednášel/a?
Jak navazovat výuku na reálný život, aby to nebylo jen povídání o tom, co se mi kdy v praxi stalo, ale mělo to pro studenty reálný dopad?
Jaké jsou jiné metody výuky kromě přednášky? Jak je účinně používat?
Jak zavést PBL (problem based learning – specifická metoda učení založená na řešení příkladů z praxe)?

práce se studenty v hodině

Jak zaujmout studenty na semináři? 
Jak reagovat na otázky?
Jak se vypořádat s různými typy studentů?
Co když jsou na FB nebo internetu a výklad neposlouchají?
Jak reagovat, když nevím?

lektorské/prezentační dovednosti

Jak připravit a odpřednášet zajímavou přednášku? Jak přenášet, abych měl/a plnou posluchárnu?
Jak zapojit do přednášky studenty, aby byli aktivní a ne pasivní?
Jak využívat různé lektorské a facilitační techniky, které zefektivní seminář?
Jak mluvit (pracovat s hlasem), aby to studenty zaujalo?
Jak se pohybovat v hodině, kam chodit a nechodit?
Jak zapojovat moderní techniku, aby to studenty vtáhlo?

reflexe

Jak reflektovat aktivity? Jaké techniky používat?
Jak zjistit, zda byla hodina užitečná pro studenty?
Jak sbírat zpětnou vazbu? A jak ji vyhodnotit a pracovat s ní dál?

distanční výuka

Jak převést výuku do on-line světa?
Jak připravovat výuku on-line zajímavou, poutavou a interaktivní?
Jak podpořit interaktivitu v on-line prostředí a nedělat jen pasivní webináře?
Jak využívat naplno on-line nástroje na výuku? Které a k čemu jsou užitečné?
Jak distančně ověřovat znalosti a dovednosti, jak zkoušet?