O mně

Můj příběh

Moje cesta od právničky k lektorce osobnostního rozvoje, koučce, metodičce a improvizátorce na volné noze.  Aneb proč potřebuje život improvizaci?

 

Vystudovala jsem práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem si udělala doktorát z mezinárodního práva soukromého a procesního. Několik let jsem tam učila předměty zaměřené na právní znalosti a dovednosti i na soft skills, rok a čtvrt jsem tam vedla Ústav dovednostní výuky a inovace studia a současně se kromě výuky studentů zaměřovala na rozvoj soft skills a pedagogických dovedností vyučujících a doktorandů. Zároveň jsem od ukončení studií pracovala jako asistentka soudce Nejvyššího soudu v Brně. Vedla jsem školení pro advokátní koncipienty na České advokátní komoře v Brně a spolupracovala jsem na školeních pro soudce v Justiční akademii v Kroměříži.

Do tohoto právnického, strukturovaného, analytického, poněkud jasně narýsovaného života šťastnou náhodou zasáhly tři osudové okamžiky.

Učení prožitkem

V roce 2009 jsem se setkala s Prázdninovou školou Lipnice (www.psl.cz). Využití osobního prožitku pro osobnostní rozvoj a pro rozvoj týmů mi otevřelo nový rozměr v oblasti vzdělávání dospělých a zcela změnilo můj postoj k němu. Jsem přesvědčena, že rozvoj postavený na osobním prožitku je trvalý a jde hluboko do podstaty věci. Od té jsem v PŠL připravila řadu experimentálních kurzů osobnostního rozvoje a využití osobního prožitku je pro mě ve vzdělávání jednotlivců, firemních i nefiremních týmů klíčovým aspektem. Začala jsem pracovat ve společnosti Česká cesta, s. r. o., která se zaměřuje na rozvoj firemních týmů pomocí zkušenostního učení.

Jedním v velkých projektů, který se zrodil v PŠL a provází mě již od roku 2009, je Mokoša - mezigenerační setkávání žen.

Díky setkání s PŠL jsem od roku 2009 při výuce na univerzitě i při kurzech pro firmy a jednotlivce začala využívat učení prožitkem a začala jsem se věnovat oblasti osobnostního rozvoje.

Divadelní a aplikovaná improvizace

Druhým zásadním okamžikem byla návštěva představení improvizačního divadla Bafni v roce 2010. V ten moment jsem věděla, že radost, lehkost, kreativita, otevřenost, spontaneita a svoboda, kterou v tvorbě improvizační divadlo přináší, je něco, co mému v té době analytickému a strategickému právnickému životu podstatně schází a co by jej mohlo vyvážit. A rozhodla jsem se na základě toho navštěvovat lekce divadelní improvizace. Změny, kterou mi improvizace přinesla do života, na sobě pozoruji denně. Životní nadhled, klid při řešení každodenních neznámých situací, zralé sebevědomí, schopnost užívat si veřejné vystupování, uvolněnost v mezilidské komunikaci, spontaneita, kreativita, pohotovost v reakcích, nebrat se tak vážně a schopnost akceptovat život takový, jaký je, to jsou všechno věci, které mě improvizace každý den učí znovu a znovu.

Setkání s divadelní improvizací mi otevřelo i cestu ke klasickému divadlu. A tak jsem nějakou dobu spolupracovala s divadlem KočéBR, kde jsem mimo jiné hrála roli své babičky v představení o osudech mé rodiny s názvem Studynka róbená. Užila jsem si roli slečny Ratchedové v Přeletu nad kukaččím hnízdem v jedinečné inscenaci brněnského Divadla Járy Pokojského uváděné i v provedení pro nevidomé a neslyšící diváky.

Díky setkání s improvizačním divadlem jsem začala při práci s lidmi využívat pro rozvoj improvizačního nastavení mysli a zpracovávání řady témat unikátní, zábavnou a zároveň velmi funkční metodu aplikované improvizace.  

Koučování a koučovací přístup

Třetí zásadní okamžik přišel o prázdninách v roce 2016, kdy jsem se poprvé setkala s Akademií Libchavy (tehdy ještě jako Koučink akademie). Tam jsem se setkala s koučováním a rozvojem firem, jak jsem ho do té doby nepoznala. Díky vřelému přijetí jsem mohla začít rozvíjet firemní týmy prostřednictvím učení prožitkem a aplikované improvizace.

Díky setkání s Akademií využívám při rozvoji lidí koučování a koučovací přístup. 

Živé právo mě v současné době neživí. Po odchodu z Nejvyššího soudu zůstávám v úzkém kontaktu se světem práva z jiné perspektivy. Podporuji vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci  a rozvíjím je v tom, jak učit právo užitečně, zajímavě, interaktivně a s maximálním dopadem pro ně, studenty i systém samotný. Kruh se tak vlastně uzavírá a pomalu se propojuje vše, čím jsem v životě prošla.

Od roku 2018 jsem plně na volné noze. Věnuji se především osobnostnímu rozvoji lidí různými metodami a přístupy. Díky životním cestám se mi daří kloubit analytické a strukturované myšlení právničky s lehkostí a hravostí, kterou přináší improvizace. Umím postavit své kurzy na dobře zacíleném zážitku a provést účastníky reflexí, které je vede k hlubokému uvědomění.

Jsem vděčná, když se dozvím, že svým příběhem inspiruji ostatní ke změnám ve svém životě, k práci na sobě, k hledání vlastní životní cesty nebo k plnění snů. Věřím, že vše, co mě v životě potkalo, má svůj význam (i když v minulosti kolikrát zaznívalo "takhle jsem si to ale nepředstavovala..."). Vděčím své cestě za to, že dokážu říkat svému životu s úsměvem "ano, vlastně ano…".

Vzdělání

Magisterský studijní obor Právo a Právní věda, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, titul Mgr.

Rigorózní zkouška, obor právo, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, titul JUDr. 

Teoretické právní vědy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, titul Ph.D.

Další vzdělání

Výcvik Druhá spirála kouče (Akademie Libchavy)

Výcvik První spirála kouče (Akademie Libchavy)

Výcvik v systemickém vedení týmu (Akademie Libchavy)

Kurz Advanced Applied Improvisation, Nizozemí

International improvisational school, Loose Moose Theatre, Calgary, Kanada

Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, z. s.

Kurz Outward Bound Spain - metodika práce se zážitkem

O mně v datech

2007 - setkání s PŠL
2008 - Nejvyšší soud
 • získávám magisterský titul na Právnické fakultě v Brně
 • stávám se asistentkou soudce Nejvyššího soudu
 • jsem doktorandkou na katedře MPS na Právnické fakultě v Brně
2009 - mezigenerační kurzy pro ženy Mokoša
 • jsem poprvé v týmu kurzu pro ženy Mokoša, od té doby s výjimkou 2 let vždy
 • první rozvojové kurzy pro firmy pod hlavičkou firmy Česká cesta, s. r. o.
2010 - učím na VŠ
 • potkávám poprvé divadelní improvizaci
 • jsem členkou týmu zimního metodického kurzu Wintertouch v PŠL
 • vyučuji odborné a dovednostní předměty na PrF MU
2011 - improvizační divadlo Bafni
 • stávám se členkou improvizačního divadla Bafni
 • získávám titul JUDr. na Právnické fakultě v Brně
 • realizujeme mezinárodní metodický kurzy Wintertouch
2012 - instruktorka PŠL
 • začínám školit advokátní koncipienty na České advokátní komoře
 • stávám se instruktorkou Prázdninové školy Lipnice
 • realizujeme první ročník konference KOD (Konference odvahy a dobrodružství) v PŠL, z. s.
2013 - kurzy improvizace pro veřejnost
 • jsem členkou týmu kurzu Vlastní cestou v PŠL
 • vedu realizační tým největšího českého improvizačního festivalu Improtřesk
 • začínám pořádat kurzy improvizace pro veřejnost
 • po dobu 4 let jsem členkou a místopředsedkyní Správní rady PŠL
 • stávám se členkou redakční rady časopisu Gymnasion
 • realizujeme druhý ročník konference KOD (Konference odvahy a dobrodružství) v PŠL, z. s.
2014 - metodika pro VŠ učitele
 • stávám se vedoucí Ústavu dovednostní výuky a inovace studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • šéfuji kurz Na hraně v PŠL
 • vedu workshopy k základům pedagogických dovedností pro doktorandy na PF MU v Brně
 • designuji a vedu metodický kurz Herní víkend v PŠL hraji roli slečny Ratchedové v Přeletu nad kukaččím hnízdem v podání Dívadla Járy Pokojského 
2015 - spolupráce s PF UK v Praze
 • opouštím Právnickou fakultu v Brně a začínám učit na pražské Právnické fakultě
 • jsem členkou týmu kurzu Equilibrium v PŠL
 • zakládáme spolek Mokoša, z. s., pro pořádání mezigeneračních setkávání žen
2016 - setkání s Akademií Libchavy
 • jsem členkou týmu kurzu Memento v PŠL
 • poprvé potkávám Koučink Akademii (později Akademii Libchavy)
 • učím na Právnické fakultě v Praze předměty zaměřené na soft skills a výuku práva na středních školách
2017 - Intertouch a Loose Moose Theatre
 • začínám pracovat pro Akademii Libchavy jako lektorka v interním týmu
 • vedu metodický zážitkový kurzy Intertouch, který otevírá metodu české zážitkové pedagogiky světu
 • účastním se International improvisational school, Loose Moose Theatre, Calgary, Kanada
 • ke konci roku opouštím po 10 letech Nejvyšší soud, jsem plně na volné noze
2018 - volná noha, koučování, mentorik
 • superviduji v Singapuru kurz Pivotal Moments - Choices připravený na základě zkušenosti z Intertouchu
 • zakládám vlastní firmu Yes and, s. r. o., která pořádá improvizační kurzy
 • zájemce z řad vyučujících na Právnické fakultě UK v Praze poskytuji supervize a mentorink ohledně metod výuky a práce se studenty
2019 - aplikovaná improvizace
 • účastním se kurzu Advanced applied improvisation v Nizozemí pod vedením Raymonda van Driela
 • začínám dvouletý výcvik v systemických konstelacích u Bhagata
2020 - on-line vzdělávání
 • vedu konzultace a workshopy pro vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakultě univerzity Palackého v Olomouci k on-line výuce
 • vedu on-line kurzy improvizace pro české i zahraniční skupiny (Singapur)

Firmy a instituce, kde jsem pracovala nebo pracuji

lektorka, koučka

mentoring a koučink pro učitele, výuka

herečka a lektorka kurzů divadelní a aplikované improvizace

externí lektorka školení pro advokátní koncipienty

instruktorka kurzů vedení lidí a týmové spolupráce

majitelka, lektorka kurzů divadelní a aplikované improvizace

Mokoša

spoluzakladatelka spolku, instruktorka

PŠL

lektorka, členka správní rady

asistentka soudce

vedoucí Ústavu dovednostní výuky a inovace studia PrF MU, výuka